JUNIOR Akadémia

Urob viac pre svoju budúcnosť, nauč sa niečo zaujímavé... launch-image

 

AKTUALIZÁCIA:

Ponúkané kurzy:

1. Programovanie (utorok, 15.00)

    Tvorba grafických programov a hier v prostredí Scratch2 pre začiatočníkov v programovaní a tých, ktorí sa radi hrajú a tvoria nové veci.

2. Elektronika (streda, 14.00)

    Oboznámenie žiakov so základnými elektronickými súčiastkami a ich využitím v jednoduchých elektronických obvodov.

3. LEGOroboty (štvrtok, 15.00)

    Naprogramovanie vlastného robota zo stavebnice LEGO EV3, Je to jednoduché!

4. 3D tlač (utorok, 15.00)

    Oboznámenie sa s princípom 3D tlače, návrh a tlač vlastného 3D objektu.

 

Kurz bude otvorený, ak sa prihlási najmenej 10 účastníkov. Informácia o začiatku kurzu Vám bude doručená na Vašu mailovú adresu uvedenú pri registrácii ! Všetky kurzy aktuálne bežia. Ak sa budú otvárať nové kurzy, tak Vás budeme kontaktovať na mailové adresy uvedené pri registrácii.

Kurzy budeme realizovať prezenčne. Ďakujeme za pochopenie.

 

Myšlienka založiť JUNIOR akadémiu SPŠE vznikla ako reakcia na signály z  priemyselnej praxe o nedostatku technicky vzdelaných odborníkov a tiež na obecný trend mladej generácie uprednostňovať humanitné štúdium, čo nezaručuje perspektívne uplatnenie na trhu práce.

V súčasnosti sa SPŠE snaží zvýšiť záujem o štúdium technických a prírodovedných odborov usporiadaním súťaží pre žiakov ZŠ. Tieto aktivity sa stretávajú s kladnou odozvou, pričom účastníci prejavujú záujem aj o dlhodobejšie aktivity - možno celoročne. Práve preto vznikol projekt s názvom JUNIOR akadémia.

Akadémia je neformálne voľnočasové vzdelávanie nad rámec povinnej školskej dochádzky.
Cieľom je mládež nielen odborne vzdelávať, ale aj zoznamovať sa s atmosférou stredoškolského štúdia.

Kurzy budú pozostávať z 8 dvojhodinových stretnutí (celkovo 16 hodín) v odpoludňajších hodinách v priestoroch SPŠE pod dozorom pedagógov SPŠE a budú prebiehať v období november 2023 až jún 2024.

Podmienkou otvorenia kurzu je jeho naplnenie desiatimi záujemcami. Viac informácii o kurze získate pri výbere jednotlivých kurzov. Prihlasovanie sa deje výhradne elektronickou formou. O stave vášho prihlásenia budete priebežne informovaní prostredníctvom mailovej adresy, ktorú ste uviedli pri prihlasovaní.

Programovanie

Tvorba grafických programov a hier v prostredí Scratch2 pre začiatočníkov v programovaní a tých, ktorí sa radi hrajú a tvoria nové veci.

Programovanie
LEGO roboty

LEGO roboty

Naprogramovanie vlastného robota zo stavebnice LEGO EV3. Je to jednoduché!

3D tlač

Oboznámenie sa s princípom 3D tlače, návrh a tlač vlastného 3D objektu.

3D tlač
Elektronika

Elektronika

Oboznámenie žiakov so základnými elektronickými súčiastkami a ich využitím v jednoduchých elektronických obvodoch.