JUNIOR Akadémia

Urob viac pre svoju budúcnosť, nauč sa niečo zaujímavé... launch-image

 

AKTUALIZÁCIA: V súčasnosti prebieha prihlasovanie záujemcov. Pri naplnení požadovaného počtu 10 záujemcov Vás budeme kontaktovať na mail uvedený pri registrácií a pošleme Vám detailne informácie. Kurzy budeme realizovať online alebo prezenčne v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie. Ďakujeme za pochopenie.

 

Myšlienka založiť JUNIOR akadémiu SPŠE vznikla ako reakcia na signály z  priemyselnej praxe o nedostatku technicky vzdelaných odborníkov a tiež na obecný trend mladej generácie uprednostňovať humanitné štúdium, čo nezaručuje perspektívne uplatnenie na trhu práce.

V súčasnosti sa SPŠE snaží zvýšiť záujem o štúdium technických a prírodovedných odborov usporiadaním súťaží pre žiakov ZŠ. Tieto aktivity sa stretávajú s kladnou odozvou, pričom účastníci prejavujú záujem aj o dlhodobejšie aktivity - možno celoročne. Práve preto vznikol projekt s názvom JUNIOR akadémia.

Akadémia je neformálne voľnočasové vzdelávanie nad rámec povinnej školskej dochádzky.
Cieľom je mládež nielen odborne vzdelávať, ale aj zoznamovať sa s atmosférou stredoškolského štúdia.

Kurzy budú pozostávať z 8 dvojhodinových stretnutí (celkovo 16 hodín) v odpoludňajších hodinách v priestoroch SPŠE pod dozorom pedagógov SPŠE a budú prebiehať v období október 2021 až jún 2022.

Podmienkou otvorenia kurzu je jeho naplnenie desiatimi záujemcami. Viac informácii o kurze získate pri výbere jednotlivých kurzov. Prihlasovanie sa deje výhradne elektronickou formou. O stave vášho prihlásenia budete priebežne informovaní prostredníctvom mailovej adresy, ktorú ste uviedli pri prihlasovaní.

Programovanie

Tvorba grafických programov a hier v prostredí Scratch2 pre začiatočníkov v programovaní a tých, ktorí sa radi hrajú a tvoria nové veci.

Programovanie
LEGO roboty

LEGO roboty

Naprogramovanie vlastného robota zo stavebnice LEGO EV3. Je to jednoduché!

3D tlač

Oboznámenie sa s princípom 3D tlače, návrh a tlač vlastného 3D objektu.

3D tlač
Elektronika

Elektronika

Oboznámenie žiakov so základnými elektronickými súčiastkami a ich využitím v jednoduchých elektronických obvodoch.

Tvorba webových stránok

Chcete sa naučiť tvoriť stránky no neovládate kódovacie jazyky? V tom prípade je náš workshop stvorený práve pre vás. Na WordPress workshope sa naučíte všetko čo budete potrebovať k tvorbe Vašej nekódovanej stránky. V jednoduchom prostredí WordPress sa naučíte tvoriť profesionálne stránky bez potreby ovládať kódovacie a programovacie jazyky.

Tvorba webových stránok