JUNIOR Akadémia

Urob viac pre svoju budúcnosť, nauč sa niečo zaujímavé... launch-image

 

AKTUALIZÁCIA:

Ponúkané kurzy:

1. Programovanie (utorok, 15.00)

    Tvorba grafických programov a hier v prostredí Scratch2 pre začiatočníkov v programovaní a tých, ktorí sa radi hrajú a tvoria nové veci.

2. Elektronika (streda, 14.00)

    Oboznámenie žiakov so základnými elektronickými súčiastkami a ich využitím v jednoduchých elektronických obvodov.

3. LEGOroboty (štvrtok, 15.00)

    Naprogramovanie vlastného robota zo stavebnice LEGO EV3, Je to jednoduché!

4. 3D tlač (utorok, 15.00)

    Oboznámenie sa s princípom 3D tlače, návrh a tlač vlastného 3D objektu.

 

Kurz bude otvorený, ak sa prihlási najmenej 10 účastníkov. Informácia o začiatku kurzu Vám bude doručená na Vašu mailovú adresu uvedenú pri registrácii ! Predpoklad začiatku kurzov je v týždni od 9.10.2023.

Kurzy budeme realizovať prezenčne. Ďakujeme za pochopenie.

 

Myšlienka založiť JUNIOR akadémiu SPŠE vznikla ako reakcia na signály z  priemyselnej praxe o nedostatku technicky vzdelaných odborníkov a tiež na obecný trend mladej generácie uprednostňovať humanitné štúdium, čo nezaručuje perspektívne uplatnenie na trhu práce.

V súčasnosti sa SPŠE snaží zvýšiť záujem o štúdium technických a prírodovedných odborov usporiadaním súťaží pre žiakov ZŠ. Tieto aktivity sa stretávajú s kladnou odozvou, pričom účastníci prejavujú záujem aj o dlhodobejšie aktivity - možno celoročne. Práve preto vznikol projekt s názvom JUNIOR akadémia.

Akadémia je neformálne voľnočasové vzdelávanie nad rámec povinnej školskej dochádzky.
Cieľom je mládež nielen odborne vzdelávať, ale aj zoznamovať sa s atmosférou stredoškolského štúdia.

Kurzy budú pozostávať z 8 dvojhodinových stretnutí (celkovo 16 hodín) v odpoludňajších hodinách v priestoroch SPŠE pod dozorom pedagógov SPŠE a budú prebiehať v období november 2023 až jún 2024.

Podmienkou otvorenia kurzu je jeho naplnenie desiatimi záujemcami. Viac informácii o kurze získate pri výbere jednotlivých kurzov. Prihlasovanie sa deje výhradne elektronickou formou. O stave vášho prihlásenia budete priebežne informovaní prostredníctvom mailovej adresy, ktorú ste uviedli pri prihlasovaní.

Programovanie

Tvorba grafických programov a hier v prostredí Scratch2 pre začiatočníkov v programovaní a tých, ktorí sa radi hrajú a tvoria nové veci.

Programovanie
LEGO roboty

LEGO roboty

Naprogramovanie vlastného robota zo stavebnice LEGO EV3. Je to jednoduché!

3D tlač

Oboznámenie sa s princípom 3D tlače, návrh a tlač vlastného 3D objektu.

3D tlač
Elektronika

Elektronika

Oboznámenie žiakov so základnými elektronickými súčiastkami a ich využitím v jednoduchých elektronických obvodoch.