3D tlač

3D tlač

Nakreslite si vlastný 3D objekt, ktorý je možné v rámci kurzu vytlačiť na 3D tlačiarni z plastu. V priebehu kurzu sa naučíte kresliť jednoduché predmety v 3D, konvertovať ich a upraviť, a nakoniec aj vytlačiť váš vlastný výtvor, ktorý si môžete odniesť domov.

Cieľ kurzu:

 • oboznámiť vás s reálnym využitím 3D tlače v praxi,
 • zoznámenie sa s 3D tlačou, na akom princípe funguje, čo je potrebné spraviť aby sme  mohli vytlačiť 3D objekt,
 • tvorba jednoduchých 3D objektov v prostredí Autodesk Inventor / ThinkerCad online,
 • konverzia 3D objektov a ich úprava pred tlačou,
 • samotná tlač 3D objektov.

Obsah stretnutí:

 • oboznámenie sa s 3D tlačou a jej využitím (stavebníctvo, design, medicína,…), postup od návrhu k samotnej 3D tlači,
 • základy kreslenia 3D objektov,
 • pokročilejšie funkcie pri kreslení 3D objektov,
 • konverzia objektov a ich úprava pred tlačou,
 • samotná tlač jednoduchých 3D objektov,
 • kreslenie vlastných zložitejších 3D objektov a ich tlač,
 • iné.

Kontaktná osoba:

Ing. Jozef Macej, macej@spse-po.sk