Programovateľné systémy

Programovateľné systémy

Zariadenia dnešnej doby nie sú tvorené len z hardvéru, ale ťažisko dnešnej doby stojí na programovaní hardvéru. Takýmto príkladom je dobre známe Arduino. V rámci Junior Akadémie prichádzame s jednoduchšou alternatívou prepojenia softvéru a hardvéru. Výsledkom bude svietiaci, blikajúci a zvuk vydávajúci CodeBug, ktorý na základe správne vytvoreného programu bude vykonávať požadovanú činnosť.

V rámci JUNIOR Akadémie je našou ambíciou, žiakom základných škôl, hravou formou počas ôsmich dvojhodinových stretnutí sprístupniť a otvoriť nové obzory práce pre programovanie programovateľných systémov. Použijeme vývojove prostredie SCRATCH, v ktorom sa grafickým spôsobom tvorí program. Na začiatok nie sú nutné žiadne programátorské  zručnosti a vedomosti. Preto je táto forma ideálnym prostriedkom pre motivovanie žiakov ZŠ k štúdiu IKT.

Cieľ kurzu:

 • zoznámenie sa s vývojovou doskou CodeBug a vývojovým prostredím SCRATCH,
 • tvorba jednoduchých programov v prostredí SCRATCH,
 • prepojenie PC s vývojovou doskou CodeBug,
 • uloženie programu na vývojovú  dosku CodeBug,
 • spustenie nahratého programu na vývojovej doske CodeBug,
 • tvorba ďalších programov pod dohľadom lektorov SPŠE,
 • žiacka tvorba vlastných programov.

Obsah stretnutí:

 • oboznámenie sa s vývojovou doskou a programovým prostredím,
 • výpis textu na LED displeji práca v rôznych režimoch,
 • tvorba programu blikajúcej LED,
 • ovládanie rozsvietenia LED pomocou tlačidla,
 • LED had,
 • hracia kocka,
 • pohybujúce meno,
 • zobrazenie obrázkov na displeji,
 • tvorba jednoduchej skúšačky rezistorov,
 • jednoduchá kalkulačka realizujúca operácie sčítania, násobenia,
 • blikajúca hviezda a iné.

Kontaktná osoba:

Ing. Ondrej Kontura, kontura@spse-po.sk