Programovanie

Programovanie

Jeden zo zakladateľov sociálnej siete Facebook Mark Zuckerberg povedal: „O 15 rokov budeme programovanie vyučovať rovnako, ako teraz čítanie a písanie. A keď sa vtedy obzrieme späť, budeme sa čudovať, prečo sme tak neurobili skôr.“

Poďte s nami predbehnúť dobu a učiť sa programovať jednoduchou a hravou formou v prostredí Scratch2. Program v ňom je skladačka z príkazov v tvare dielikov, ktoré budú vykonávať postavičky na pracovnej ploche. Postavičky si môžete vybrať, zmeniť, odstrániť i doplniť vlastné. Aj prostredie, v ktorom budú žiť, si môžete vybrať, nakresliť, upraviť a podľa potreby striedať.  Každá postavička má svoj výzor, napr. zvieratko, lopta, jabĺčko a má svoj život a svoje správanie sa. Môže hovoriť v bublinkách alebo rozprávať Vaším hlasom, môže sa hýbať, spievať a tancovať na hudbu. Stačí len popustiť uzdu fantázie a realizovať svoje nápady a myšlienky.

Cieľ kurzu:

 • naučiť sa základy programovania v prostredí Scratch2,
 • rozvíjať algoritmické myslenie,
 • učiť sa analyzovať a riešiť vzniknuté problémy,
 • vytvoriť vlastnú počítačovú hru.

Obsah stretnutí:

 • prostredie Scratch2, možnosti a nástroje prostredia,
 • premenné – skóre hry,
 • kreslenie obrázkov, dve obrazovky v programe,
 • prepínanie okien a hráčov v hre,
 • návrh a tvorba záverečných projektov,
 • tvorba záverečných projektov,
 • prezentácia a hodnotenie záverečných projektov.

Kontaktná osoba:

Ing. Mária Šandrejová, sandrejova@spse-po.sk